ชีววิทยาของมด​เป็น​ “​แมลงสังคม” ​ซึ่ง​จะ​รวม​กัน​เป็น​หมู​เหล่าประกอบ​ด้วย​

1. ​มดงาน​ (WORKER)
2. ​มดตัว​ผู้​ (MALE)
3. ​มดตัวเมีย​หรือ​นางพญา​ (QUEEN)

1. ​มดงาน​ (WORKER) ​เป็น​มดเพศเมีย​ ​เป็น​หมัน​ ​แบ่ง​เป็น​ 2 ​กลุ่ม​ ​ตามขนาด​ ​ขนาด​ใหญ่​จะ​ทำ​หน้าที่​เป็น​มดทหารต่อสู้ป้อง​กัน​รัง​ ​ขนาด​เล็ก​ ​จะ​ทำ​หน้าที่​เป็น​มดงานหาอาหารเลีัยงพลรัง​ ​ก่อสร้างรัง​ ​มดงานมีอายุยืนยาวประมาณ​ 4 – 7 ​ปี​ ​สังคมของมดกลุ่มๆ​ ​หนี่ง​จะ​มีอายุนานกว่ามนุษย์​

2. ​มดตัว​ผู้​ (MALE) ​เป็น​มดมีปีก​ ​มีขนาด​ใหญ่​ ​มีกล้ามเนื้อปีกที่บริ​เวณอก​ใหญ่​ ​จะ​ทำ​หน้าที่สืบพันธุ์​เท่า​นั้น​ ​หลัง​จาก​ผสมพันธุ์​แล้ว​จะ​ตายภาย​ใน​ 1 – 2 ​วัน​ ​ส่วน​ใหญ่​จะ​ถูกฆ่า​หรือ​ทิ้ง​ให้​อดอาหารตาย​ ​เพราะ​ไม่​มีประ​โยชน์​ใน​รังอีกต่อไปภายหลังผสมพันธุ์​แล้ว​

3. ​มดตัวเมีย​ (QUEEN) ​มีขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ใน​รัง​ ​มีปีก​ ​มีหน้าที่ออกไข่​เพิ่มประชากรมดเพียงอย่างเดียว​ ​ตัวอ่อนของมด​จะ​คล้ายหนอน​ ​ไม่​มีขา​ ​ตัว​เล็ก​ ​ซึ่​จะ​พัฒนา​ ​เป็น​มดงาน​ ​นางพญามด​จะ​มีชีวิต​อยู่​ได้​นาน​ 1 -2 ​ปี​ ​จน​ถึง​ 12 – 15 ​ปี​ ​ใน​รังมดรังหนึ่ง​จะ​มีมีนางพญามด​ได้​มากกว่า​ 1 ​ตัว​ ​การดำ​รงชีวิตของมด​ ​มดกินอาหารเกือบทุกชนิด​ ​เช่น​ ​หวาน​ ​ไขมัน​ ​พืชผัก​ ​และ​เนื้อสัตว์ทุกชนิด​ ​มดบางชนิดมีวัฒนาการสูง​ ​สามารถ​ดูดน้ำ​หวาน​จาก​ต่อมน้ำ​หวานขอวพืช​แล้ว​สะสมน้ำ​หวาน​ไว้​เป็น​ของมัน​

การป้อง​กัน​และ​กำ​จัดมด​

1. ​ควบคุม​โดย​ใช้​หลักสุขาภิบาล​ ​เช่น​ ​ทำ​ความ​สะอาดอย่า​ให้​มี​เศษอาหาร​หรือ​กลิ่นอาหาร​
2. ​ควบคุม​โดย​หลักการป้อง​กัน​ไม่​ให้​เข้า​มา​ ​เช่น​ ​หล่อน้ำ​รอบอาคาร​ ​หรือ​ขา​โต็ะ​
3. ​ควบคุม​โดย​ใช้​สารเคมี​ ​เช่น​ ​โรยสารเคมีรอบอาคาร​ ​หรือ​ฉีดพ่นภาย​ใน​อาคาร​ ​หรือ​ใช้​เหยื่อพิษ​

การ​ใช้​สารเคมีชนิดสารละลาย​ ​สูตร​ EC ​หรือ​ SC
การ​ใช้​สารเคมีชนิดผง​
การ​ใช้​แก๊ส​
การสร้างแนวป้อง​กัน​ปลวกก่อนการก่อสร้าง​
​เมื่ออาคาร​อยู่​ระหว่างการก่อสร้าง​ ​การปฎิบัติควรทำ​ให้​เสร็จสิ้นภาย​ใน​เวลา​เดียว​กัน​ ​ถ้า​มีการเพิ่มเติม​ ​ควรมีการปฎิบัติ​ซ้ำ​อีก​​เพื่อ​ให้​แน่​ใจว่าการฉีดสารเคมีครอบครุมทุกจุดของพื้นที่ก่อสร้าง​ ​ไม่​มีการละ​เว้นจุด​ใด​หรือ​มุม​ใด​ของอาคาร​ ​เพราะ​ถ้า​ละ​เว้น​ ​อาจ​เป็น​จุด​หรือ​ทางผ่านของปลวก​เข้า​สู่อาคาร​ได้​ ​หลังการก่อสร้าง​โดย​การเจาะพื้นอาคาร​แล้ว​อัดสารเคมีลงไป​ให้​ครอบคลุมทุกพื้ันที่​ ​ของ​ใต้​อาคาร​ด้วย​สารเคมี​ทั้ง​หมดเช่น​กัน​

วงจรชีวิตของมด​